Varför ett miljökontrollprogram?

WSP Environmental har fått förtroendet från sammarbetspartners i Nyastallbackenprojektet att utforma ett Miljökontrollprogram. Syftet är att följa upp och bevaka den miljöpåverkan som exploateringen kan ha på närliggande bostäder och verksamheter.

 

Miljökontrollprogrammet utarbetas i en handling som kallas Riskanalys. I denna handling har undersökningar och inventeringar sammanställts och slutsattser och beräkningar utförts för bedömning av omgivningens miljötålighet , framförallt vad gäller vibrations och bullerpåverkan från kommande byggverksamhet.

 

Miljökontrollprogram

  • -   ett krav för att uppfylla miljöbalken.
  • -   ett skydd för 3:e man, beställare och entreprenörer.
  • -   för att i möjligaste mån undvika skador och störningar på 3:e man:s egendom.
  • -   ett krav enligt avtal som tecknats med exploatörerna
  • -   för att följa upp krav i den lokala ordningsstadgan.

För mer information om WSP Environmental Akustik se vår hemsida

 

www.wsp.se