WSP tar hand om klagomål.

 

Om Du som närboende upplever störningar i form av buller eller vibrationer, dammning mm.  Om du noterat förändringar på din fastighet eller känner dig orolig kontaktar du omedelbart  Olle Goffe och hans medarbetare på WSP Environmental.

 

WSP roll i detta uppdrag är att fullt ut hantera alla klagomål, vilket innebär att vi mäter och verifierar vi ombesörjer olika typer av kontroller, besiktningar, provtrycknignar sättningstrender mm. Resultatet av mätningarna ger information om vilka åtgärder som kan vidtas på arbetsplatsen för att minska störningen

 

Tveka inte utan kontakta oss så fort som Du upplever någon form av obehag eller bara har en fråga om byggnationen på Stallbacken.

 

WSP Environmental                                       Telefon: 010-722 71 17

Olle Goffe                                                          Epost: olle.goffe@wspgroup.se

BOX 13033

402 51 GÖTEBORG

 

WSP kommer att vara kontaktytan mellan Er närboende och alla entreprenörerna på Stallbacken.