Wallenstam

 

Wallenstam kommer som en av exploatörerna för Stallbacken att bygga sex bostadshus med sammanlagt cirka 190 lägenheter, varav den första etappen om cirka 70 hyresrättslägenheter påbörjas under sista kvartalet 2014 och beräknas färdigställda under 2016.

 

För mer information om Wallenstam se deras hemsida
 

www.wallenstam.se
WWW
WW