Mölndals Stad

 

kommer som en av de första exploatörerna att utföra arbeten med indragning av infrastruktur samt VA och energi till Stallbacken. Övriga exploatörer kan sedan påbörja sina projekt i takt med att infrastrukturen byggs ut.

 

Staden kommer också att uppföra två stycken förskolor i området.

 

För mer information se stadens hemsida

 

www.molndal.se.